Symposium: “De Waarde van Grondwater” (Dutch event)

Изображение

(Please Note: Since the language used during this event is Dutch, this news item is in Dutch as well)
 
Op woensdag 23 september wordt het symposium 'De waarde van grondwater' gehouden bij het KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein. Dit symposium dat duurt van 9:00 tot 17:00 uur, wordt georganiseerd door IAH, IGRAC, KWR, Deltares, NHV en VVM.
 

De Waarde van Grondwater

In Nederland betalen we tussen de € 0,84 en € 1,20 per m3 kraanwater afkomstig van grondwater. Komt er veel oppervlaktewater of geïnfiltreerd grondwater uit onze kraan dan loopt de prijs op tot € 1,66 (cijfers 2014). Een fles bronwater is ongeveer duizend keer duurder. Hieruit blijkt al de monetaire spreiding van de waarde van grondwater. De discussie over de waarde van grondwater gaat uiteraard veel verder dan kosten en prijzen: grondwater heeft een ecologische, economische, historische, belevings of psychologische, sociologische en strategische waarde. De vraag hoe om te gaan met grote fossiele grondwatervoorraden raakt de kern van discussies over duurzaamheid. Hoe staat het in Nederland met grondwatergebruik en de duurzaamheidsdiscussie? De ondiepe ondergrond is ontdekt als energiereservoir. Het gebruik van wartme-koudeopslag neemt enorm toe. Hoe combineren we optimaal grondwaterbeheer met optimaal energiebeheer vanuit een brede visie op de ondergrond? Welke waarden prevaleren? Loopt de praktijk achter of voor op de ontwikkelingen in de wetenschap, beleid en bestuurlijke wereld? Deze vragen staan centraal op het symposium "De waarde van grondwater". 

Programma

In het ochtenddeel vertellen mensen uit de praktijk over recente innovaties. U hoort key-note speeches vanuit de Wereldbank en de Nederlandse praktijk en wetenschap, een waterbestuurder, een beleidsmaker, boegbeelden van kennisinstituten Deltares en KWR en de watercoördinator van Heineken als vertegenwoordiger van de industrie geven hun visie op het thema. Er is ruimte voor debat.

In de middag staat de discussie tussen de deelnemers centraal rond de thema's Grondwater en Economie, Grondwater en Energie en Grondwater en Klimaat.
 
09.00 uur:  Inloop - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur:  Opening door Marc Bierkens, dagvoorzitter, hoogleraar geografische hydrologie Universiteit van Utrecht en voorzitter van NHV
09.35 uur:  De praktijk aan het woord:

 1. Glastuinbouw en wateropslag (kleinschalig)
 2. Duinwater (grootschalig)
 3. Bollen- en bomenkwekers (klein-middenschalig)
 4. WKO vernieuwing
 5. Ondergrond en energie en water: voorbeeld van een integrale aanpak

10.10 uur:  Keynote - Marcus Wijnen, Senior specialist Water Resources Management bij de Wereldbank: In troebel water is het goed vissen: zonder economische analyse blijft duurzaam grondwaterbeheer een droom.
10.35 uur:  Keynote - Theo Olsthoorn, emeritus hoogleraar grondwater TUD - hydroloog bij Waternet: Duurzaam grondwaterbeheer vanuit een brede en lange termijn visie, praktijk en wetenschap.
11.00 uur:  Pauze
11.30 uur:  Waarde van grondwater vanuit bestuur, beleid, bedrijfsleven, innovatie en wetenschap:

 • Tanja Klip-Martin, Dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe: Grondwater over bestuurlijke grenzen heen.
 • Douwe Jonkers, Projectleider en plv afd. hoofd Structuurvisie Ondergrond (STRONG), Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Grondwater en ondergrond: een afweging waard!
 • Maarten Smits en/of Wim van Vierssen, directeuren van Deltares en KWR (o.v.): De waarden van grondwatervoorraden.
 • Ron Bohlmeijer, coördinator Water Stewardship Heineken: Water, de onmisbare grondstof voor bier, nu en later.

13.00 uur:  Lunch
14.00 uur:  Drie parallelle workshops: korte inleidingen, gevolgd door discussie:

 • Grondwater en economie
 • Grondwater en energie
 • Grondwater en klimaat

15.30 uur:  Pauze
15.45 uur:  Plenaire afsluiting - discussie tussen deelnemers en panel van sprekers
16.30 uur:  Borrel

Aanmelden

Klik hier om aan te melden voor het symposium